HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý xuất khẩu lao động

Đây là nhóm chức năng cho phép bạn thực hiện việc quản lý Thu - Chi đối với các lao động hoặc với bất kỳ đối tượng nào phát sinh các khoản thu chi.

Để thực hiện việc quản lý thu - chi bạn cần cập nhật Danh mục các khoản phải thu và các khoản phải chi trước.

Khi có phát sinh các thu - chi bạn vào danh mục phiếu thu - chi tương ứng, sau đó nhấn thêm mới.

Trên màn hình thêm mới thực hiện các bước như sau:

Nhập thông tin người nộp tiền, nếu là thu tiền từ Lao động thì chọn lao động cần nộp trong danh sách

Bước tiếp theo : Nhập khoản thu từ ô màu vàng, hoặc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để tìm theo danh mục khoản thu

 

Tích chọn vào các khoản thu và nhấn Lựa chọn

Sau đó nhập các giá trị cần thiết và nhấn Thêm mới

Khi thêm mới thành công hệ thống hiển thị màn hình chi tiết phiếu thu.

Nhấn vào In để in phiếu thu

 

Đối với Phiếu chi cũng có cách thao tác tương tự